О ауторки

Јована Кулаузов Реба је рођена у Новом Саду 1975. године. Докторирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек српска и компаративна књижевност. Објавила је две научне монографије: Женски Исток и Запад (2010) и Мистицизам Јеле Спиридоновић Савић (2011) и приредила две књиге: Чежње Јеле Спиридоновић Савић – изабрана дела (2012) и роман Милице Јанковић: Мутна и крвава (2012). Такође, креирала је едицију сликовница о српском добротвору Владимиру Матијевићу – оснивачу хуманитарног фонда Привредник (2014): „Знање је моћ!“; „Ко хоће – све може“; и „Привредник: рад, штедња и честитост“, а уједно је и коауторка мултикултурне сликовнице „Јован и Агнеш“ на српском и мађарском језику (2014). Објављује у научним часописима Зборник Филозофског факултета за књижевност и језик, Свеске, Детињство, Филологиа Медиана, Приче и Филолог. Живи у Новом Саду са сином, ћерком, мужем и псом.

Поделите садржај ...
Scroll Up